Choroba Creutzfelda-Jakoba

Choroba Creutzfelda-Jakoba

Choroba Creutzfelda-Jakoba
http://www.gsk.com.pl/produkty/Bisacodyl-GSK-10-czopki.html

Choroba Creutzfelda-Jakoba występuje także pod wieloma innymi nazwami, jak choroba szalonych krów czy gąbczaste zwyrodnienie mózgu. W wyniku tej choroby dochodzi do nagromadzenia w ośrodkowym układzie nerwowym określonych, nieprawidłowych białek. Konsekwencją tego jest pojawienie się pęcherzykowatych tworów, składających się z białek. Mózg posiada gąbczastą strukturę. Z powodu choroby, dochodzi do poważnych zaburzeń psychicznych oraz motorycznych.

Czytaj dalej