Choroba Creutzfelda-Jakoba

Choroba Creutzfelda-Jakoba
Zinacef Nie wymagająca leczenia żółtaczka noworodka objawia się żółtawym kolorem skóry

Choroba Creutzfelda-Jakoba występuje także pod wieloma innymi nazwami, jak choroba szalonych krów czy gąbczaste zwyrodnienie mózgu. W wyniku tej choroby dochodzi do nagromadzenia w ośrodkowym układzie nerwowym określonych, nieprawidłowych białek. Konsekwencją tego jest pojawienie się pęcherzykowatych tworów, składających się z białek. Mózg posiada gąbczastą strukturę. Z powodu choroby, dochodzi do poważnych zaburzeń psychicznych oraz motorycznych.

Choroba Creutzfelda-Jakoba można zaliczyć do chorób odzwierzęcych. U niektórych zwierząt występują priony, czyli białka odpowiedzialne za rozwój choroby. Spożycie przez człowieka zarażonego mięsa, powodowało rozwój choroby. Ze względu na to, że priony stanowią naturalny składnik błony komórkowej, ich obecność w organizmie nie jest rozpoznawana przez układ odpornościowy.

Do podstawowych objawów choroby zalicza się otępienie. Obserwuje się także spadek masy ciała, na skutek utraty apetytu. Częstym uczuciem towarzyszącym tym objawom jest niepokój. Ponadto pojawiają się także zaburzenia snu, koordynacji ruchów czy zaburzenia czucia. W końcowym efekcie choroba powoduje śmierć, głównie na skutek zmian neurologicznych oraz skrajnego otępienia. Leczenie tej choroby polega przede wszystkim na zwalczaniu objawów.