Choroby układu nerwowego

Rodzaje dziecięcego porażenia mózgowego

Rodzaje dziecięcego porażenia mózgowego

Dziecięce porażenie mózgowe to przewlekłe zaburzenia w rozwoju umysłowym. Powstają one zarówno w życiu płodowym, jak i po urodzeniu dziecka. Przyczyną dziecięcego porażenia mózgowego są uszkodzenia mózgu, które powstają na skutek niedotlenienia, wcześniactwa czy różnorodnych nieprawidłowości płodu.

Wyróżnia się kilka typów porażenia dziecięcego. W typie połowicznym dochodzi do rozmaitych zaburzeń związanych z postawą, ruchami kończyn.

Czytaj dalej

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych

W bakteryjnym zapaleniu opon mózgowych dochodzi do rozwoju stanu zapalnego, który zajmuje przede wszystkim oponę miękką mózgu. W wyniku choroby powstają nieprawidłowości w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Najczęstszymi czynnikami etiologicznymi, które przyczyniają się do rozwoju choroby są pneumokoki, meningokoki, paciorkowce oraz gronkowce. Niekiedy choroba spowodowana jest przez wirusy

Czytaj dalej

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona jest kolejną chorobą, najczęściej wieku podeszłego, która zaliczana jest także do schorzeń neurodegeneracyjnych. W miarę rozwoju choroby dochodzi do upośledzenia zarówno sprawności ruchowej, jak i intelektualnej.

Przyczyną choroby jest stopniowe zmniejszanie ilości dopaminy w mózgu chorego. Substancja ta jest niezwykle istotna w kontroli wszelkich mechanizmów ruchowych. Objawy choroby Parkinsona mogą pojawić się jednak dużo później, nawet w momencie,

Czytaj dalej

Na czym polega stwardnienie rozsiane?

Na czym polega stwardnienie rozsiane?
nieleczona przedwątrobowa żółtaczka hemolityczna noworodków może prowadzić do śmierci Adjupanrix ulotka

Stwardnienie rozsiane zalicza się do chorób degeneracyjnych układu nerwowego. Choroba ma charakter nawrotowy, z fazami remisji. Na skutek stwardnienia rozsianego dochodzi do zaniku mieliny, która otacza nerwy. Wówczas dochodzi do zaburzenia przewodzenia impulsów nerwowych. Zniszczenie mieliny odbywa się w wielu miejscach, różnych obszarów układu nerwowego. Początkowo zanikają dendryty, a następnie aksony.

Czytaj dalej

Choroba Creutzfelda-Jakoba

Choroba Creutzfelda-Jakoba

Choroba Creutzfelda-Jakoba występuje także pod wieloma innymi nazwami, jak choroba szalonych krów czy gąbczaste zwyrodnienie mózgu. W wyniku tej choroby dochodzi do nagromadzenia w ośrodkowym układzie nerwowym określonych, nieprawidłowych białek. Konsekwencją tego jest pojawienie się pęcherzykowatych tworów, składających się z białek. Mózg posiada gąbczastą strukturę. Z powodu choroby, dochodzi do poważnych zaburzeń psychicznych oraz motorycznych.

Czytaj dalej

Co to jest mononeuropatia?

Co to jest mononeuropatia?

W mononeuropatii dochodzi do zmian chorobowych w obrębie jednego neuronu. W wyniku tego powstają nieprawidłowości w odbieraniu bądź przekazywaniu informacji między komórkami nerwowymi. Przykładem mononeuropatii jest zespół cieśni nadgarstka. Choroba zazwyczaj jest diagnozowana u osób starszych oraz cukrzyków. Ryzyko rozwoju dotyczy także nosicieli wirusa HIV.

Czytaj dalej