Co to jest mononeuropatia?

Co to jest mononeuropatia?
HEMOFER Prolongatum ulotka żółtaczka występująca u noworodków karmionych piersią nazywa się żółtaczką fizjologiczną

W mononeuropatii dochodzi do zmian chorobowych w obrębie jednego neuronu. W wyniku tego powstają nieprawidłowości w odbieraniu bądź przekazywaniu informacji między komórkami nerwowymi. Przykładem mononeuropatii jest zespół cieśni nadgarstka. Choroba zazwyczaj jest diagnozowana u osób starszych oraz cukrzyków. Ryzyko rozwoju dotyczy także nosicieli wirusa HIV.

Przyczyny mononeuropatii są dość zróżnicowane. Mogą zostać wywołane na skutek urazu, różnego rodzaju infekcji czy zapalenia nerwu. Czasem schorzenie spowodowane jest długotrwałym uciskiem. Wówczas takie schorzenie nazywamy mononeuropatią uciskową. Objawy mononeuropatii dotyczą przeważnie kończyny, w której występują zaburzenia. Do podstawowych dolegliwości można zaliczyć silny ból, upośledzenie czucia, mrowienie, niedowład czy parestezje. Zazwyczaj objawy te pojawiają się gwałtownie.

Rozpoznanie choroby poprzedzone jest szczegółowym wywiadem lekarskim. Podstawowymi badaniami stosowanymi w tym schorzeniu jest elektromiografia oraz test przewodnictwa nerwowego. Leczenie mononeuropatii zależne jest od upośledzenia czynności danej kończyny. Stosuje się kilka metod leczenia, takich jak fizjoterapię. Chory może także zażywać środki przeciwbólowe. W niektórych przypadkach wskazany jest zabieg chirurgiczny, zwłaszcza jeśli schorzenie spowodowane jest nowotworem.

Zobacz co to są meningokoki