Padaczka – zagrożenia

Padaczka – zagrożenia
Nasilająca swoje objawy żółtaczka u noworodka wymaga natychmiastowego leczenia zobacz jak długo trwa leczenie żółtaczki fizjologicznej

Padaczka jest chorobą o zróżnicowanej etiologii, w której dochodzi do występowania napadów padaczkowych. Pojawiają się one wówczas, gdy w mózgu dochodzi do tymczasowych zaburzeń jego czynności. W zależności od charakterystyki tych napadów, można wyróżnić kilka typów padaczki: uogólnioną, częściową oraz niesklasyfikowaną.

Klasycznymi objawami padaczki są drgawki, zaburzenia wegetatywne, drętwienia czy uczucie mrowienia. Może dojść także do utraty przytomności. Warto pamiętać, że podobne objawy występują także w innych jednostkach chorobowych. Drgawki mogą pojawiać się w napadach paniki, zaburzeniach toksycznych, tężyczce czy w pląsawicy.

Padaczka najczęściej rozwija się w wyniku uszkodzenia mózgu. Choroba może być także wynikiem nieprawidłowości w funkcji najważniejszych neuroprzekaźników. Chorzy na padaczkę powinni być pod stałym nadzorem lekarskim. Leczenie tej choroby jest procesem długotrwałym. Pacjenci muszą regularnie zażywać określone leki, najczęściej kwas walproinowy, fenytoinę czy karbamazepinę. Część z tych preparatów wykazuje działanie przeciwdrgawkowe.

Diagnostyka padaczki opiera się na szczegółowym wywiadzie odnośnie występowania i charakterystyki napadów padaczkowych. Ponadto wykonuje się badanie EEG, które umożliwia wykrycie nieprawidłowych funkcji bioelektrycznych mózgu.