Rodzaje dziecięcego porażenia mózgowego

Rodzaje dziecięcego porażenia mózgowego
Odpowiednia dieta przy wzw typu b jest konieczka pospolita żółtaczka fizjologiczna u noworodków ma różne objawy

Dziecięce porażenie mózgowe to przewlekłe zaburzenia w rozwoju umysłowym. Powstają one zarówno w życiu płodowym, jak i po urodzeniu dziecka. Przyczyną dziecięcego porażenia mózgowego są uszkodzenia mózgu, które powstają na skutek niedotlenienia, wcześniactwa czy różnorodnych nieprawidłowości płodu.

Wyróżnia się kilka typów porażenia dziecięcego. W typie połowicznym dochodzi do rozmaitych zaburzeń związanych z postawą, ruchami kończyn. Można także zaobserwować znaczne napięcie mięśniowe. Chorzy z porażeniem obustronnym mają spore trudności z poruszaniem się. Jest to związane ze zmianami patologicznymi w obrębie kończyn dolnych. W przypadku porażenia czterokończynowego, powstają poważne zaburzenia ruchu, które dotyczą całego ciała. Chory może mieć problemy np. z utrzymaniem głowy.

Objawy dziecięcego porażenia mózgowego można dość wcześnie zaobserwować. Poszczególne czynności chore dzieci wykonują znacznie wolniej od zdrowych rówieśników. Niekiedy mogą mieć znaczne trudności z podstawowymi czynnościami, co powinno skłonić rodziców do wizyty u lekarza. Część uszkodzeń mózgu jest nieodwracalna, przez co nie zawsze jest możliwość przywrócenia niektórych czynności. Zazwyczaj wykorzystuje się rehabilitację, dzięki której można zminimalizować skutki choroby związane m.in. z unieruchomieniem.